HVO100

Alt du trenger å vite om hvo100

HVO100 er en type biodrivstoff som brukes i transportsektoren. Det er en forkortelse for Hydrotreated Vegetable Oil, og er produsert av vegetabilsk olje eller animalsk fett. HVO100 har lignende egenskaper som diesel, men har lavere utslipp av skadelige stoffer som CO2 og NOx. 
Det er også fornybart og kan redusere avhengigheten av fossilt brensel. HVO100 kan brukes i ulike transportmidler som dieselbiler, lastebiler, busser og skip. 
Vår HVO100 er fra Energifabriken.

Hva er HVO100?

HVO100 er en type biodrivstoff som er produsert ved hjelp av en hydrotreating-prosess.
Dette er en teknologi som brukes til å raffinere oljer og fettstoffer, og gjør at HVO100 har en høy renhet og kvalitet. HVO100 har en lavere tetthet enn diesel, men har omtrent samme energiinnhold. Det er også kompatibelt med dieselmotorer og kan brukes i eksisterende drivstoffsystemer uten store modifikasjoner.

Hvorfor bruke HVO100?

HVO100 er et attraktivt alternativ til fossilt drivstoff på grunn av flere fordeler det har.

Fordeler med HVO100

  • Reduserer utslipp av skadelige stoffer: HVO100 har lavere utslipp av skadelige stoffer som CO2, NOx og partikler sammenlignet med diesel. Dette bidrar til å redusere luftforurensning og forbedre luftkvaliteten.

  • Reduserer avhengigheten av fossilt brensel: HVO100 er produsert av fornybare kilder som vegetabilsk olje eller animalsk fett, som ikke er begrenset som fossile brensler. Dette reduserer avhengigheten av fossilt brensel og bidrar til en mer bærekraftig energiforsyning.

  • Øker energieffektiviteten: HVO100 har omtrent samme energiinnhold som diesel, men har lavere tetthet. Dette betyr at det gir bedre drivstofføkonomi og kan redusere drivstoffkostnadene.

Miljøfordeler med HVO100

HVO100 er et av de mest miljøvennlige alternativene til fossilt drivstoff. Det reduserer utslipp av skadelige stoffer og bidrar til å forbedre luftkvaliteten. Det er også fornybart og kan redusere avhengigheten av fossilt brensel.

HVO100 i transportsektoren

HVO100 brukes i ulike transportmidler og kan erstatte diesel.

Bruk av HVO100 i dieselbiler

HVO100 kan brukes i dieselbiler uten store modifikasjoner av drivstoffsystemet. Det gir bedre drivstofføkonomi og reduserer utslipp av skadelige stoffer. Mange bilprodusenter har også begynt å tilby dieselbiler som kan kjøre på HVO100.

HVO100 i tungtransport

HVO100 brukes også i tungtransport som lastebiler og busser. Det gir bedre drivstofføkonomi og reduserer utslipp av skadelige stoffer. Mange transportbedrifter har begynt å bruke HVO100 for å redusere utslippene og forbedre bærekraften i virksomheten.

HVO100 i sjøtransport

HVO100 kan også brukes som drivstoff i skip og båter. Det er et mer miljøvennlig alternativ til diesel og kan bidra til å redusere utslippene i sjøtransportsektoren. Flere rederier har allerede begynt å bruke HVO100 i sine skip, og trenden forventes å øke i tiden fremover.

Produksjon og tilgjengelighet av HVO100

HVO100 produseres ved hjelp av hydrotreating-prosessen, der råmaterialer som vegetabilsk olje eller animalsk fett blir raffinert til et høykvalitets biodrivstoff.

Produksjonsprosessen for HVO100

Hydrotreating-prosessen for HVO100 innebærer at råmaterialene blir oppvarmet og blandet med hydrogen under høyt trykk og temperatur. Dette fører til at stoffene blir omdannet til et høykvalitets biodrivstoff som er egnet for bruk i dieselkjøretøy. Produksjonsprosessen krever spesialisert utstyr og teknologi, men flere produsenter har begynt å investere i produksjon av HVO100 for å møte etterspørselen etter mer bærekraftige drivstoffalternativer.

Trenger du HVO100, kan du fylle det på vår tankstasjon på Moskilveien (Nykirke).
Om du har noen spørsmål kan vi kontaktes på knappen under eller på tlf: 41 44 48 60.