ADblue

Alt du trenger å vite om AdBlue

I en tid hvor bærekraftighet og miljøvern står høyt på dagsordenen, blir løsninger som reduserer bilutslipp stadig viktigere. AdBlue, en avgiftende væske benyttet i mange moderne dieselkjøretøy, har vist seg å være et effektivt tiltak for å redusere skadelige nitrogenoksider (NOx) og forbedre luftkvaliteten. Men hva er egentlig AdBlue, hvordan fungerer det, og hvorfor bør bilførere være oppmerksomme på det? La oss utforske.

Hva er AdBlue?

AdBlue er en fargeløs og ikke-brennbar væske som hovedsakelig består av 67,5% vann og 32,5% urea. Urea er en forbindelse som finnes naturlig i urin og er også en viktig gjødsel for jordbruket. AdBlue er imidlertid ikke et gjødselprodukt og bør ikke forveksles med det.

Hvordan virker AdBlue?

AdBlue virker ved å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) som kommer fra dieselkjøretøy. Når AdBlue injiseres i eksosanlegget på kjøretøyet, omdannes urea til ammoniakk og reagerer med NOx i en katalysator. Dette fører til at NOx blir brutt ned til uskadelige stoffer, som nitrogen og vann, før de slippes ut i atmosfæren.

Hvor brukes AdBlue?

AdBlue brukes hovedsakelig i dieselkjøretøy som oppfyller utslippsstandardene Euro 4, Euro 5, Euro 6 og nyere. Dette inkluderer lastebiler, busser, personbiler, varebiler og til og med noen store landbruksmaskiner.

Hvorfor er AdBlue viktig?

AdBlue har flere fordeler når det gjelder å redusere utslippene fra dieselkjøretøy:

Reduserer utslipp av nitrogenoksider

AdBlue er spesielt viktig fordi det reduserer utslippene av nitrogenoksider fra dieselkjøretøy. NOx er skadelige gasser som bidrar til luftforurensning og har negative helseeffekter.

Oppfyller miljøkravene

EU har satt strenge utslippsstandarder som dieselkjøretøy må oppfylle. AdBlue bidrar til å oppfylle disse kravene og redusere miljøpåvirkningen fra transportsektoren.

Bidrar til å forbedre luftkvaliteten

AdBlue hjelper til med å forbedre luftkvaliteten i byer og tettsteder ved å redusere utslippene av skadelige stoffer som NOx.

Hvordan bruke AdBlue?

Fylling av AdBlue er en enkel prosess som kan gjøres på en tankstasjon eller et verksted. AdBlue-påfyllingshullet er lokalisert ved siden av diesel-påfyllingshullet på kjøretøyet.

Vanlige spørsmål om bruk av AdBlue

Det er noen vanlige spørsmål som ofte stilles når det gjelder bruk av AdBlue:

  • Hvor ofte må jeg fylle på AdBlue?
    Dette avhenger av størrelsen på AdBlue-tanken på kjøretøyet ditt og hvor mye kjøretøyet brukes. Det er imidlertid vanlig at AdBlue-tanken må fylles på omtrent hver 5.000 kilometer.

     

  • Hva skjer hvis jeg ikke fyller på AdBlue?
    Hvis AdBlue-nivået blir for lavt, vil kjøretøyet begynne å vise varsellamper og til slutt begrense motorytelsen. Hvis AdBlue-nivået blir for lavt over lengre tid, kan det også føre til skader på motoren.

Levering av AdBlue?

Vi leverer Adblue i 10-liters kanner, 200-liters fat og 1000-liters IBC-containere. Trenger du levering av Adblue, kan du ta kontakt med «Kontakt oss»-knappen eller tlf-nummeret som står under.

Trenger du AdBlue, kan du fylle det på våre tankstasjoner.
Om du har noen spørsmål kan vi kontaktes på knappen under eller på tlf: 41 44 48 60.
Den ukentlige prisen på AdBlue blir oppdatert på vår Facebook-side.