Biofyringsolje
(RME)

Biofyringsolje - En grønn og økonomisk varmeløsning

Biofyringsolje, ofte kjent som RapsMethylEster (RME), representerer en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode for oppvarming. Stadig flere vender seg mot denne løsningen, som primært er produsert av rapsolje.
Vår biofyringsolje (RME) er fra Energifabriken er av høy kvalitet og er produsert på rapsolje. Kvaliteten passer veldig godt til det norske klimaet og har bra kuldeegenskaper.

Hva er biofyringsolje (RME)?

Biofyringsolje (RME) er en fornybar energikilde, miljøvennlig og produsert fra rapsolje. Prosessen innebærer raffinering av rapsolje til biodiesel, og deretter omforming til biofyringsolje ved hjelp av metanol og katalysatorer. Strukturelt sett, er biofyringsolje lik fossilt fyringsolje, men den avgir langt mindre skadelige utslipp.

Fordele ved biofyringsolje

Det er mange fordeler med biofyringsolje i forhold til fossilt fyringsolje, som strekker seg fra miljøforbedringer til økonomiske og energieffektive gevinster.

Miljøgevinster

Biofyringsolje er en bærekraftig ressurs som fører til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell fyringsolje. En overgang til biofyringsolje kan redusere CO2-utslipp med opptil 80%. Dessuten fører biofyringsolje til lavere utslipp av partikler, nitrogenoksider og svoveloksider, noe som forbedrer luftkvaliteten og reduserer helsemessige problemer.

Økonomiske gevinster

På tross av at innkjøpsprisen for biofyringsolje kan være litt høyere enn fossilt fyringsolje, kan langtidsbesparelsene og mulige statlige støtter gjøre biofyringsolje til en økonomisk fordelaktig løsning.

Energieffektive gevinster

Biofyringsolje har en høyere energitetthet enn pellets og ved, noe som betyr at den genererer mer varme per liter. Dette tillater for en reduksjon i oljebruk for å oppnå samme varmenivå. Biofyringsolje er også en pålitelig energikilde som kan lagres og brukes etter behov.

Anvendelser av biofyringsolje

Biofyringsolje kan brukes til oppvarming av hjem og kommersielle bygninger, samt i industrielle sammenhenger, som for eksempel varmebehandling av matvarer eller tørking av korn og frukt. Biofyringsolje kan integreres i de fleste eksisterende oljefyringssystemer uten store justeringer.

Skaffing av biofyringsolje

Det er flere mulige kilder for biofyringsolje. En av de mest vanlige er vegetabilske oljer, slik som raps- eller soyabønneolje, som kan bearbeides for å produsere biofyringsolje. En alternativ kilde kan være animalske fettstoffer som svine- eller kyllingefett, som kan behandles tilsvarende.

Biofyringsolje vs. Fossil olje

Biofyringsolje står i kontrast til fossil olje på flere måter. Fossil olje er dannet over millioner av år gjennom nedbryting av organisk materiale. Biofyringsolje er derimot produsert fra biologisk materiale som rapsolje eller animalske fettstoffer, noe som gjør det til en mye mer bærekraftig energikilde. Biofyringsolje inneholder også mindre svovel enn fossilt brennstoff, noe som er gunstig for å forhindre luft- og vannforurensning, samt korrosjon i oppvarmingssystemer.

Biofyringsolje og bærekraftig utvikling

Biofyringsolje er en del av den voksende trenden mot en mer bærekraftig utvikling. Et økende antall blir bevisste på nødvendigheten av å bevare jordens ressurser og redusere utslipp av klimagasser. Ved å velge biofyringsolje fremfor fossil olje, kan man redusere sitt klimaavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Trenger du biofyringsolje (RME), kan du ta kontakt med knappen «Kontakt oss» eller ringe på tlf: 414 44 860